Thực hiện nhiêm vụ năm học 2019-2020, nhằm thúc đẩy phong trào" Vở sạch - chữ đẹp" và thói quen trao dồi kĩ năng viết chữ  và trình bày bài sạch đẹp của học sinh tiểu học, chiều ...